Kur’an Nasıl Bir Kitap?-II - Elif Nisa

Kur’an Nasıl Bir Kitap?-II


Geçen haftadan devamla…

Allah Kur’an’dan bizi muhatap alır, ruhlarımızı terbiye eder. Samimiyetinden, anlatımdaki güzellikten Kur’an’ın hak kitap olduğu apaçıktır. Kur’an’ın özelliklerini yine Kur’an bize tarif eder. Nasıl bir kitaptır Kur’an?

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...

Muhsin kullara hidayet ve rahmet olan;

Bunlar hikmetli Kitab'ın ayetleridir. Muhsin olanlara bir hidayet ve bir rahmettir. (Lokman Suresi, 2-3)

Başvurulan;

Onlara: "Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin" denildiğinde, o münafıkların senden kaçabildiklerince kaçtıklarını görürsün. (Nisa Suresi, 61)

Asıl yolu gösteren;

Gerçek şu ki, bu Kur'an, İsrailoğulları'na hakkında ayrılığa düştükleri şeylerin birçoğunu aktarıp anlatıyor. Ve gerçekten o, mü'minler için bir hidayet ve bir rahmettir. (Neml Suresi, 76-77)

İnsanlığa dosdoğru yolu gösteren;

O (Kur'an), alemler için yalnızca bir zikirdir. Sizden dosdoğru bir yön (istikamet) tutturmak dileyenler için. (Tekvir Suresi, 27-28)

Kalbi sağlamlaştıran;

İnkâr edenler dediler ki: "Kur'an Ona tek bir defada, toplu olarak indirilmeli değil miydi?" Biz onunla kalbini sağlamlaştırıp-pekiştirmek için böylece (ayet ayet indirdik) ve onu 'belli bir okuma düzeniyle (tertil üzere) düzene koyup' okuduk. (Furkan Suresi, 32)

Her konuda açıklaması olan;

Onların sana getirdikleri hiçbir örnek yoktur ki, Biz (ona karşı) sana hakkı ve en güzel açıklama tarzını getirmiş olmayalım. (Furkan Suresi, 33)

İnsanlara açıklanması gereken;

Hani kitap verilenlerden, "Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz" diye kesin söz almıştı. Fakat onlar, bunu arkalarına attılar ve ona karşılık az bir değeri satın aldılar. O aldıkları şey ne kötüdür. (Al-i İmran Suresi, 187)

Vakit geç olmadan kalpler yumuşasın;

İman edenlerin, Allah'ın ve haktan inmiş olanın zikri için kalplerinin 'saygı ve korku ile yumuşaması' zamanı gelmedi mi? Onlar, bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun bir süre geçmiş, böylece kalpleri de katılaşmış bulunanlar gibi olmasınlar. Onlardan çoğu fasık olanlardı. (Hadid Suresi, 16)

En güzel söz olan ve ona uyulan;

Ki onlar, sözü işitirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah'ın kendilerini hidayete erdirdiği kimselerdir ve onlar, temiz akıl sahipleridir. (Zümer Suresi, 18)

Onunla amel edilen;

Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu (içindeki derin anlamları, hikmet ve hükümleriyle gereği gibi) yüklenmemiş olanların durumu, koskoca kitap yükü taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Allah, zalim bir kavmi hidayete erdirmez. (Cuma Suresi, 5)

Her dönem ona sıkı sarılınan;

Ve elçi dedi ki: "Rabbim gerçekten benim kavmim, bu Kur'an'ı terk edilmiş (bir Kitap) olarak bıraktılar." (Furkan Suresi, 30)

Allah’ın net, kesin sözü olan;

İşte bunlar, Allah'ın ayetleridir; sana bunları hak olmak üzere okuyoruz. Öyleyse onlar, Allah'tan ve O'nun ayetlerinden sonra hangi söze iman edecekler? (Casiye Suresi, 6)

İşitilen ve akledilen;

Ve derler ki: "Eğer dinlemiş olsaydık ya da akıl etmiş olsaydık, şu çılgınca yanan ateşin halkı arasında olmayacaktık." (Mülk Suresi, 10)

Hakikati ortaya koyan;

Şüphesiz, sana Biz Kitab'ı insanlar için hak olmak üzere indirdik. Artık kim hidayete ererse, bu kendi lehinedir; kim saparsa, o da kendi aleyhine sapmış olur. Sen onların üzerinde vekil değilsin. (Zümer Suresi, 41)

İnsanların onunla hükmettiği;

Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında Allah'ın kitabı hükmetsin diye çağrılıyorlar da, onlardan bir bölümü yüz çeviriyor. Onlar, işte böyle arka dönenlerdir. (Al-i İmran Suresi, 23)

Peygamberin onunla hükmettiği;

Şüphesiz, Allah'ın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmetmen için Biz sana kitabı hak olarak indirdik. (Sakın) Hainlerin savunucusu olma. (Nisa Suresi, 105)

Kalplere kolayca nüfuz eden;

Hayır, o, kendilerine ilim verilenlerin göğüslerinde apaçık olan ayetlerdir. Zulmedenlerden başkası, Bizim ayetlerimizi inkâr etmez. (Ankebut Suresi, 49)

Hükümleri farz olan;

(Bu,) İndirdiğimiz ve (hükümlerini) farz kıldığımız bir sûredir. İçinde, umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz diye apaçık ayetler indirdik. (Nur Suresi, 1)

Yalnızca Allah’a çağıran;

Kitab'ın sana (kalbine vahy ile) bırakılacağını umud etmezdin; (bu,) Rabbinden ancak bir rahmettir. Öyleyse sakın kâfirlere arka olma. Sana indirildikten sonra, sakın seni Allah'ın ayetlerinden alıkoymasınlar. Sen Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. (Kasas Suresi, 86-87)

İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkaran;

Sizi karanlıklardan nura çıkarması için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah, size karşı elbette şefkatli olandır, esirgeyendir. (Hadid Suresi, 9)

Bütün durumları kapsayan her şeyi söyleyen;

Andolsun, size (bütün durumlarınızı kapsayan) zikrinizin içinde bulunduğu bir kitap indirdik. Yine de akıllanmayacak mısınız? (Enbiya Suresi, 10)

Sadece kendisine uyulan;

Onlara bir ayet getirmediğin zaman: "Sen onu (inmeyen ayeti) derleyip-toplasana" derler. De ki: "Ben, yalnızca bana Rabbimden vahyolunana uyarım. Bu, Rabbinizden olan basiretlerdir; iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve bir rahmettir." (A’raf Suresi, 203)

Ve kendisinden sorulacağımız;

Ve şüphesiz o (Kur'an), senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz (ondan) sorulacaksınız. (Zuhruf Suresi, 44)

Kur’an insanın ruhudur; insanın canıdır, kalbidir. Kalbi, canı, ruhu olmayan insan yaşayamaz. Kur’an’ı muhabbetle bağrına basmalı insan...

[email protected]

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
25Şub

Zalim Zulmünden Vazgeçmeyecek!

18Şub
11Şub

Kur’an Nasıl Bir Kitap?-II

04Şub

Kur’an Nasıl Bir Kitap?-I

28Oca