Pelet Üretiminde Finansal Desteklerin Önemi

İnsan ihtiyaçlarının başında olan enerji ihtiyacını karşılama konusunda dışa bağımlılığın yüksek olduğu ülkemizde, kısa vadede devlet destekli yatırımların olması ve bağımlılıktan uzaklaşan ekonomi modelinin benimsenmesi şarttır.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Malatya Gerçek Haber -

Ülkemizde pelet üretmek için yeterli hammadde kaynakları ve potansiyel bir pazar bulunmakla birlikte henüz üretim ve kullanımı yaygın değildir. Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan fosil türevi yakıtlar, doğadaki en büyük problemlerden küresel ısınma ve çevre kirliliği tehlikesini artıran etki yaratmaktadır. Son yüzyılın en büyük diğer problemi ise kaynakların ihtiyaca cevap verememesidir. Bu iki başlık bazında baktığımızda karar mekanizmaları, yenilenebilir ve çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarını kullanmak yolunda çok ciddi adımlar atıyor. Pelet bu çerçevede her iki sorunu da çözüme kavuşturan yapısıyla dünyada uzun yıllardır kullanılan, Türkiye’de ise yeni keşfi yapılmış olan bir yakıttır. Bu yakıtın Türkiye’deki üretim hacmine baktığımızda NOK Pelet firmasının şu anki kapasitesi ve faaliyet açıklamalarında belirttiği planlanan kapasitesi 5 yıllık süreçte Türkiye’nin tüm ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. Firmanın bu alandaki faaliyetleri ve Avrupa Standardına uyumlu üretim şekli oldukça dikkat çekici özelliktedir.

Sanayi Devrimi sonrasında artan enerji ihtiyacını insanlık fosil yakıtlarından sağlamaya başlamıştır. Yaygın olarak kullanılan fosil esaslı enerji kaynakları yenilenebilir özellikte olmayıp, rezervlerle sınırlıdır. Ayrıca bu yakıtların kullanılması neticesinde ortaya çıkan karbondioksit gazı küresel ısınmayı hızla artıran etkiye sahiptir. Son yüzyılda gelişmiş ülkelerde kullanılan nükleer enerji kaynakları yüksek verimliliğe sahip olsalar da yaşam alanımız olan dünya üzerinde oluşturduğu riskler bakımından oldukça tehlikeli bir yöntemdir. Bu bağlamda yenilenebilen yani sınırı rezervlere göre daha geniş bir kaynağa ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacı tam anlamıyla karşılayan en önemli yakıt pelet olarak karsımıza çıkıyor. Ülkemizde bu konudaki hassasiyete önem verilmesi ve devlet kurumları desteğiyle bu alanda faaliyetler yürütülmesi şart.  Öncü firma özelliği taşıyan NOK Peletin TUBİTAK ile yaptığı çalışmaların olduğunu biliyoruz. Fakat bu geliştirme çalışmalarının artırılması ve firmalardaki kapasite artışının hızla yapılması bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. NOK Pelet, ürün geliştirme ve kapasite artırma faaliyetleri çerçevesinde TUBITAK ile yaptığı çalışmada, 5 yıllık süreçte katma değerli ürün geliştirmeyi ve ülke yakıt ihtiyacını ciddi oranda karşılamayı planlamaktadır. Firmanın peleti; üretimini farklı şekillerde, en az maliyetle, güvenilir ve kaliteli ürünü Avrupa standartlarına uygun olarak üretmek için gerçekleştirdiği çalışma modeli dikkat çekicidir.

İnsan ihtiyaçlarının başında olan enerji ihtiyacını karşılama konusunda dışa bağımlılığın yüksek olduğu ülkemizde, kısa vadede devlet destekli yatırımların olması ve bağımlılıktan uzaklaşan ekonomi modelinin benimsenmesi şarttır. Pelet üretimi Hem Orman Bakanlığının kontrolünde orman atıklarının değerlendirilmesi, hem de Ekonomi ve Sanayi Bakanlığının destekleriyle firmaları güçlendiren çerçevede sürdürülmelidir. Bu yakıtın üretimi devlet eliyle olmasa da devlet desteğinin ön planda olduğu şekilde yapılması gerekmektedir. Zira kurulum aşamasında ciddi maliyetleri olan pelet tesislerinin uzun vadede ülke için çok büyük kazançlar sağlayacaktır. Türkiye bazında bakıldığında NOK Pelet firmasının kapasitesinde yarattığı vizyonlu üretim ve kaliteyi ön planda tutan çalışma modeli oldukça önemlidir. Devlet destekleriyle bu faaliyetlerin güçlendirilmesi gerekmektedir.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN