Mevsimlik Tarım İşçileri Hakkında İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 26.05.2021 Çarşamba günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca, Mevsimlik Tarım İşçileri Hakkındaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Malatya Gerçek Haber -

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir.

Alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla mevsimlik tarım işçileri ile hayvancılık ve arıcılık(göçerler) faaliyetleri ile uğraşan vatandaşlarımız ile ilgili aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda;

1- Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla;

a) Mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları tesis/konteyner/çadırlarda yatak aralarının en az 1,5 (bir buçuk) metre olacak şekilde yerleştirilmesine, sosyal alanlarda kişiler arası mesafenin (en az 1,5 metre) korunmasına, kapalı alanların sıklıkla havalandırılmasına, havalandırılamıyor ise mesafelerinin (en az 3 metre) artırılmasına,

b) Çadırlar arası mesafenin artırılmasına, bu yolla yerleşke alanında nem ve ıslaklığın en aza indirileceği ortamın oluşturulmasına,

c) İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri/Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlıklarınca sağlık hizmetlerinin verilmesine ve devamlılığının sağlanmasına,

ç) Mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanların Belediye Başkanlıkları tarafından düzenli olarak dezenfekte edilmesine,

d) Belediye Başkanlıkları tarafından; mevsimlik tarım işçilerimin konakladıkları alanlar ve çalışma ortamlarında içilebilir/kullanılabilir uygun su temininin sağlanmasına, katı ve evsel atıkların bertaraf edilmesine ve çevre koşullarının denetlenmesine,

e- Mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı alanlarda su kaynaklarının yanında yeterince sabun, deterjan vb. temizlik malzemelerinin bulunmasının Belediye Başkanlıklarınca/AFAD İl Müdürlüğünce temin edilmesine,

f) AFAD İl Müdürlüğünün imkanlarından faydalanılarak, mevsimlik tarım işçilerinin toplu olarak bulundukları alanlarda mutlaka wc-banyo gibi kalıcı veya seyyar alanların oluşturulmasına, gerekli hijyen şartlarının sağlanmasına,

g) Çocuklar için oluşturulan alanlarının temizliğine özel önem verilmesine,

ğ) Gebe, lohusa, bebek ve engelli bireyler için gerekli halk sağlığı tedbirlerinin alınmasına,

2- Arazi sahiplerinin, mevsimlik tarım işçisi çalıştırma müracaatlarının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan edevlet.tarbil.gov.tr adresinden gerçekleştirilmesine,

3- Yukarıda belirtilen çalışmaların Kaymakamlıkla tarafından koordine edilerek takibinin sağlanmasına,

Yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN